PREUZMI PROGRAM PUTOVANJABugarska Pamporovo zimovanje 2022/23 :: Program putovanja :: Fibula Travel

 

OPIS DESTINACIJE

Pamporovo je popularno skijalište u pokrajini Smoljan I jedno je od najpoznatijih i najjužnijih skijališta u Jugoistočnoj Evropi. Okruženo je prelepom borovom šumom koja daje samamom pejzažu idilični izgled. Ovaj ski centar je popularan kako među skijašima i snouborderima, tako i među turistima koji žele da provedu ovde miran, porodični odmor. U samom centru Pamporova nalazi se veliki broj hotela i barova. Nalazi na ograncima Južnih Rodopa, na visini od 1620 metara nadmorske visine. Najviši vrh je Snežanka na 1928 metara nadmorske visine, nalazi se samo nekoliko stotina metara iznad centra mesta. Pamporovo je udaljeno 260 km od Sofije, 85 km južno od Plovdiva, 15 km severno od Smoljana i 10 km južno od Čepelara. Od Beograda je udaljeno oko 630 km. Klima je blaga sa, sa jakim mediteranskim uticajem. Prosečna temperatura vazduha tokom godine je 8,5°C, a tokom januara 3°C, što omogućava da debljina snežnog pokrivača bude 140 – 150 cm. Zime u Pamporovu su blage, imaju oko 150 dana snežnog pokrivača tokom godine što omogućava dugu ski sezonu. Postoji 37 km ski staza za alpske sportske discipline različitih težina koje se nalaze izmedju 1920 i 1450 m nadmorske visine na severnim, istočnim i zapadnim padinama vrha Snežanka. Za nordijsko skijanje ima ukupno 38km staza (4,16 i 18km). Sistem žičare čine: 1 šestosed, 2 četvoroseda,1 trosed, 1 dvosed, 1 jednosed, 4 sidra ili tanjirače, 3 bebi ski lifta. Sistem koji servisira ski staze Pamporova ima protok od 11.600 skijaša na sat. U planu je nova gondola sa šest sedišta i kapacitetim od 2400 ljudi na sat i ukupne dužine od 2992 m.

PROGRAM PUTOVANJA

NAPOMENA: boravak u izabranom hotelu prema uplaćenoj usluzi od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00h).

USLOVI PLAĆANJA
Napomena: Cene su izražene u €. Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u € i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator zadržava pravo korigovanja cena na neplaćeni deo aranžmana.

NAČIN PLAĆANJA

SVAKA PROMENA REZERVACIJE KOJA JE POTVRDJENA PO CENAMA RANOG BUKINGA SMATRA SE OTKAZOM OD PUTOVANJA I PRIHVATA SE KAO NOVA REZERVACIJA PO NOVIM CENAMA I USLOVIMA.

U SLUČAJU OTKAZA ARANŽMANA UPLAĆENOG PO CENAMA RANOG BUKINGA VAŽE POSEBNI USLOVI OTKAZA ARANŽMANA – STORNO PENALI IZNOSE 100%.

CENA UKLJUČUJE:

CENA NE UKLJUČUJE:

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

KORISNE INFORMACIJE:

 

Program putovanja / Cenovnik br. 1 koji važi od 08.11.2022.
Opšti uslovi putovanja agencije Fibula od 01.10.2021. godine su sastavni deo ovog programa.
Licenca OTP 100/2021, kategorije A, Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0090/2020, od 20.09.2021. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br.14 , Bankarska garancija broj 90-805-0167972.7 od 24.09.2021, Akcionarskog društva „HALBANK a. d. Beograd”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionlne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”