PREUZMI PROGRAM PUTOVANJAPeloponez hoteli i apartmani leto 2023. sopstvenim prevozom, FIRST MINUTE aranžmani agencije Fibula Travel, popusti za RANI BOOKING, specijalne ponude

 

OPIS DESTINACIJE

Peloponez – poluostrvo gde se istorija prepliće sa mitovima, dom Olimpijskih igara i antičkog pozorišta Epidaurus, centar grčke civilizacije Mikene. Poluostrvo sa kopnom povezuje veličanstveni Korintski zaliv, koji je od Atine udaljen oko 80 km. Prijatna klima, netaknute plaže, gastronomski specijaliteti, spektakularne drevne ruševine čine Peloponez atraktivnom destinacijom za turiste širom sveta.

PROGRAM PUTOVANJA

USLOVI PLAĆANJA
Cene su izražene u EUR. Plaćanje se vrši isključivo u dinaraskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko rezervacija nije uplaćena u celosti, ostatak duga se izražava u EUR i plaća prema srednjem kursu NBS na dan uplate. U slučaju poremećaja cena na tržištu roba i usluga, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena ostatka duga putnika.

NAČIN PLAĆANJA

CENA USLUGE OBUHVATA:

CENA USLUGE NE OBUHVATA:

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

VAŽNE INFORMACIJE:

 

Program putovanja / Cenovnik br. 1 koji važi od 05.12.2022.
Opšti uslovi putovanja agencije Fibula od 01.10.2021. godine su sastavni deo ovog programa.
Licenca OTP 100/2021, kategorije A, Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0090/2020, od 20.09.2021. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br.14 , Bankarska garancija broj 90-805-0167972.7 od 24.09.2021, Akcionarskog društva „HALBANK a. d. Beograd”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,
kod Nacionlne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”