PREUZMI PROGRAM PUTOVANJAKrf leto 2022. avionom, jedinstvena cena paket aranžmana, direktan čarter let - 10 ili 11 noćenja, sve uključeno u cenu: aerodromske takse, prevoz, smeštaj i transfer, FIRST i LAST MINUTE specijalne ponude, hoteli i apartmani, dvoje dece gratis

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
Do 31.03.2022. (*osim za hotele koji zahtevaju uplatu od 50% - 100%) važe PROMOTIVNI USLOVI PLAĆANJA:

NAČIN PLAĆANJA:

 

PROGRAM PUTOVANJA KRF - AVIONOM:

1. dan BEOGRAD – KRF Sastanak učesnika putovanja na aerodromu Nikola Tesla, kod šaltera br 706, 3 sata pre poletanja aviona. Let do - Krfa (oko 1 sat i 15 minuta). Transfer do hotela. Smeštaj u sobe posle 15:00 h.

2. dan. - 10. dan / 11. dan KRF: Slobodne aktivnosti (boravak  10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu,na bazi uplacene usluge).
11. ili 12. dan KRF – BEOGRAD: Napuštanje soba najkasnije do 09:00 h. Transfer na aerodrom prema obaveštenju predstavnika agencija na destinaciji. Let do Beograda. Kraj programa.

Važna informacija: prvi i poslednji dan iz Programa su predvidjeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja.

 

JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA AVIONOM OBUHVATA:

JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA AVIONOM NE OBUHVATA:

 

VIZA, PUTNA DOKUMENTA I COVID USLOVI:

Viza za državljane RS nije potrebna, pasoš mora biti važnosti minimum 3 meseca nakon povratka sa putovanja (minimum 90 dana nakon povratka). Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše koji se izdaju sa kraćim periodom važenja. Covid uslovi za putovanje u inostranstvo kao i za ulazak u Srbiju zavise od trenutne epidemioloske situacije. Putnici uslove mogu pronaći na web stranici Ministarstva Spoljnih Poslova https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje  

Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Fibula Air Travelom, informišu i upoznaju sa PROGRAMOM PUTOVANJA i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim, nisu obavezujuće. U slučaju kašnjenja aviona, nakon obavljenog čekiranja, putnik će sve zvanične informacije o novom vremenu polaska dobiti isključivo od službe aerodroma u Beogradu / Krfu. Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona. Podsećamo putnike da obavezno provere vreme leta u agenciji dva dana pre puta.

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

 

Organizator putovanja: FIBULA AIR TRAVEL AGENCY
Minimum za realizaciju PROGRAMA je 100 putnika.

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Fibula Air Travel od 01.10.2021. godine su sastavni deo ovog programa.
Opisi hotela dostupni su na zvaničmom web site-u Fibula Air Travel www.fibula.rs
Licenca OTP 100/2021, kategorije A od 01.02.2021. godine, Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0090/2020, od
20.09.2021. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”,
Beograd, ul. Kondina br.14 , Bankarska garancija broj 90-805-0167972.7 od 24.09.2021, Akcionarskog društva
„HALBANK a. d. Beograd”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana
nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionlne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA