PREUZMI PROGRAM PUTOVANJAAleksandropolis hoteli i apartmani leto 2023. sopstvenim prevozom, FIRST MINUTE aranžmani agencije Fibula Travel, popusti za RANI BOOKING, specijalne ponude

 

OPIS DESTINACIJE

Aleksandropolis je veliki lučki i trgovinski centar, koji spaja Evropu sa Azijom. Udaljen je od granice sa Turskom oko 40 km i od Soluna oko 320 km. Široke ulice, šetalište sa mnogobrojnim tavernama, kafićima i restoranima krase pomenuti grad čineći ga popularnim među putnicima.

PROGRAM PUTOVANJA

USLOVI PLAĆANJA
Cene su izražene u EUR. Plaćanje se vrši isključivo u dinaraskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko rezervacija nije uplaćena u celosti, ostatak duga se izražava u EUR i plaća prema srednjem kursu NBS na dan uplate. U slučaju poremećaja cena na tržištu roba i usluga, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena ostatka duga putnika.

NAČIN PLAĆANJA

CENA USLUGE OBUHVATA:

CENA USLUGE NE OBUHVATA:

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

VAŽNE INFORMACIJE:

 

Program putovanja / Cenovnik br. 1 koji važi od 05.12.2022.
Opšti uslovi putovanja agencije Fibula od 01.10.2021. godine su sastavni deo ovog programa.
Licenca OTP 100/2021, kategorije A, Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0090/2020, od 20.09.2021. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br.14 , Bankarska garancija broj 90-805-0167972.7 od 24.09.2021, Akcionarskog društva „HALBANK a. d. Beograd”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,
kod Nacionlne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”